Ubezpieczenie sklepu internetowego

Ubezpieczenie sklepu internetowego

Co możesz ubezpieczyć ?

UBEZPIECZENIE TOWRU – produkty, które sprzedajesz są ŚRODKAMI OBROTOWYIMI

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) DZIAŁALNOŚCI inaczej UBEZPIECZENIE OC OGÓLNE z klauzulą OC ZA PRODUKT  obejmuje w swoim zakresie szkody wyrządzone podmiotom trzecim (na przykład Twoim klientom)

UBEZPIECZENIE OD RYZYK CYBERNETYCZNCH inaczej UBEZPIECZENIE CYBER – chroni Cię m.in. przed skutkami ataków cybernetycznych czyli blokadą, awarią czy wyłączeniem komputerów i innych urządzeń firmowych, spowolnieniem działania lub zablokowaniem sieci komputerowej firmy, kradzieżą i sprzedażą wrażliwych danych przedsiębiorstwa zaszyfrowanie danych i żądanie okupu za ich odzyskanie, pozyskaniem przez osoby trzecie dostępu do tajnych dokumentów firmy, utratą danych klientów, pracowników, kontrahentów, przerwą w prowadzeniu działalności (przestój firmy) i związaną z tym utratą dochodów oraz naruszenie reputacji firmy.

UBEZPIECZENIE RODO – chroni Cię m.in. przed zobowiązaniami wynikającymi z naruszenia przepisów dotyczących prywatności, m.in. rozporządzenia o ochronie danych (RODO)I 

FAQ

W Polityce sprzedaży usług w sklepach Amazon zawarty jest zapis, mówiący o tym, że każdy sprzedawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące odpowiedzialność powstałą na skutek sprzedaży, oferowania i wykonywania usług lub odpowiedzialność powstałą w związku z tymi czynnościami.

Wymóg posiadania tego ubezpieczenia obowiązuje już od dawna, jednak teraz Amazon podchodzi do tego bardzo poważnie i stanowczo egzekwuje, by każdy sprzedawca był w to ubezpieczenie zaopatrzony dla każdego z krajów, gdzie prowadzi sprzedaż.

Cena ubezpieczenia sklepu internetowego jest zależna od kilku składowych:

  • od wskazanej sumy towaru bądź produktów
  • od sumy na OC ogólnej i klauzuli OC produtku
  • wskazanych PKD na OC ogólnej
  • sumy ubezpieczenia CYBER/RODO

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wykaz sprzętu elektronicznego

Klauzula OC za produkt